چرخ روزگار

مطالب مورد علاقه

چرخ روزگار

مطالب مورد علاقه

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۱ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

انزال زودرس

« انزال زودرس »


درمان : 

۱-دارچین ۵ گرم ،هل ۵ گرم ، شقاقل ۱۵ گرم ، تخم زردک ۳۰گرم ، زنجبیل ۵ گرم ، میخک ۵ گرم ، دار فلفل ۵ گرم ، تخم شاهی ۳۰ گرم همه را نرم کوبیده صبح و ظهر وشب یک قاشق مرباخوری با شربت قند میل کنید . 


۲-روغن زعفران و روغن نرگس را بر آلت و بیضه و کشاله ران بمالید . 

۳-آب کافور را به آلت بمالید و روزانه یک نخود کندر میل کنید . 

۴-مصرف شربت خشخاش با شیره خرفه مفید است . 

۵-خشخاش و زنجبیل و زعفران هر کدام ۱ مثقال ، عسل و شکر هر کدام ۴۰ مثقال داروها را نرم کوبیده به عسل و شکر اضافه کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل کنید . 

۶-قرنفل ، عود ، زعفران ، فلفل ، دار فلفل ، از هر کدام ۲ مثقال نرم کوبیده در ۲۵ گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل کنید . 

غذای بیمار : 

۱-مصرف اغذیه خشک بدون آب و دارچین و زیره و پونه جهت جلوگیری از انزال زود رس مفید است 
  • faraj babaeii