چرخ روزگار

مطالب مورد علاقه

چرخ روزگار

مطالب مورد علاقه

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۹ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

حرکت تردمیلی...

حرکت تردمیلی...


تردمیل وسیله جالبی است که نوعی حرکت درجا و سرکاری را نشان می دهد.در ظاهر شما در حال حرکتی اما در واقع سر جای قبلی ایستادی.

حکایت برخی از مدیران ما هم همین است؛میدوند، داد و بی داد می کنند و جو می دهند، از زحمات خود می گویند.

آدم فکر می کند که چقدر زحمت کش و تلاشگرند اما در واقع هیچ پیشرفتی وجود ندارد و حرکتی رو به جلو نیست.

این مدیران وانمود می کنند که سازمان را پیشرفت می دهند اما سازمان در جای قبلی خود ایستاده و آنها هستند که منفعت می برند نه سازمان!

درست مانند تردمیل که حرکت رو به جلو نیست ولی کسی که آن پشت است نفع می برند

 

  • faraj babaeii